Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στο Σύστημα Διαχείρισης Πτυχιακών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.