Τοπική εφημερίδα Καλαμαριάς «Η Προποντίς»: θεματική ανάλυση και δημιουργία ηλεκτρονικού θεματικού ευρετηρίου - Μέρος Α

Τίτλος στα Αγγλικά

Local newspaper of Kalamaria (Thessaloniki) “Propondis”: subject analysis and development of an online subject index

Είδος

Πτυχιακή εργασία
Επιβλέποντες
Τόγια Ασπασία