Φοιτητές και λογοκλοπή: η περίπτωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Τίτλος στα Αγγλικά

Students and plagiarism: the case of the International Hellenic University

Είδος

Πτυχιακή εργασία
Επιβλέποντες
Τόγια Ασπασία