Κινηματογραφικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων: η περίπτωση του "Περηφάνια και Προκατάληψη" της Τζέιν Όστεν.

Τίτλος στα Αγγλικά

Film adaptations of literary texts: the case of Jane Austen's "Pride and Prejudice".

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Στην εργασία θα πρέπει: α. να επιχειρηθεί ο εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ λογοτεχνίας και κινηματογράφου, β. να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο διασκευάζονται κάποια λογοτεχνικά έργα στον κινηματογράφο, γ. να εντοπιστούν οι μεταβολές του συγκεκριμένου λογοτεχνικού έργου της Τζειν Όστεν στην κινηματογραφική του εκδοχή και να αναλυθούν οι αιτίες για τις οποίες είναι απαραίτητες αυτές οι μεταβολές.

Κινηματογραφικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων: η περίπτωση του "Λογική και Ευαισθησία" της Τζέιν Όστεν.
Επιβλέποντες
Γκελή Βασιλική