Ψηφιακή Ασφάλεια, Ηθική και Ιδιωτικότητα

Τίτλος στα Αγγλικά

Digital Security ethics and privacy

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Κίνδυνοι ψηφιακής ασφάλειας, είδη κυβερνοεγκληματιών, τύποι επιθέσεων διαδικτύου (κακόβουλο λογισμικό, επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, πλαστογράφηση, τείχη προστασίας). Τεχνικές πρόληψης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, πειρατεία λογισμικού, κρυπτογράφηση, ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακά πιστοποιητικά. Ασφάλεια αρχείων. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κώδικες δεοντολογίας. Ιδιωτικότητα πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας ηλεκτρονικό προφίλ, cookies, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), κατασκοπευτικό και διαφημιστικό λογισμικό (spyware, adware), παρακολούθηση υπαλλήλων, νόμους ιδιωτικότητας.
Επιβλέποντες
Γουσιόπουλος Αθανάσιος