Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου

Τίτλος στα Αγγλικά

E-Commerce Business Models

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Επιχειρηματικό Μοντέλο εταιριών που βασίζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο (π.χ. Amazon, Alibaba, zuzily, wish). Μελέτη εταιριών οι όποιες βασίστηκαν στα πληροφοριακά συστήματα. Πιθανή υλοποίηση περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου με σχεδίαση ιστοσελίδας.
Θα μελετηθούν: Λειτουργία, δυσκολίες, καινοτομίες, παράδειγμα διαχείρισης πληροφοριών, πώληση προϊόντων, επαγγελματικές δραστηριότητες, προσωπικό, κέρδος, διοίκηση, σύμβουλοι, στρατηγικές, επεξεργασία και αποστολή προϊόντων, εκατομμύρια προϊόντα, εκατομμύρια καταναλωτές, εξέλιξη μετοχών (γραφήματα), σύγκριση εταιριών που επιλέχθηκαν (κοινά και διαφορές), γιατί κάποιος να προτιμήσει αυτές τις εταιρίες (κίνητρο) κλπ.
Επιβλέποντες
Γουσιόπουλος Αθανάσιος