Αρχεία και λογισμικά ανοικτού κώδικα: η περίπτωση του ArchiveSpace

Τίτλος στα Αγγλικά

Archives and open access software: the case of ArchiveSpace

Είδος

Πτυχιακή εργασία
Επιβλέποντες
Μάλλιαρη Αφροδίτη