Βιβλιοθήκες Τραπεζών: οι βιβλιοθήκες των τραπεζών της Ελλάδας

Τίτλος στα Αγγλικά

Bank libraries: the libraries of the banks of Greece

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να εξεταστούν οι βιβλιοθήκες των τραπεζών της Ελλάδας. Παράλληλα θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές βιβλιοθηκών Τραπεζών του εξωτερικού. Επίσης, θα μελετηθεί η επίδραση των συγκεκριμένων βιβλιοθηκών στην έρευνα και γενικότερα στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να αποτυπωθεί ο ρόλος τους και να διατυπωθούν προτάσεις για τη βέλτιστη λειτουργία τους.
1. Τράπεζες (Καταγραφή, ιστορικά στοιχεία, αποστολή, κλπ.)
2. Βιβλιοθήκες τραπεζών (Ιστορία, αποστολή, συλλογές, προσωπικό, συνεργασίες, κλπ.)
3. Συνεργασία Βιβλιοθηκών – Τραπεζών
4. Πολιτιστική δραστηριότητα
5. Παραδείγματα καλών πρακτικών τραπεζικών βιβλιοθηκών
6. Παρουσίαση των βιβλιοθηκών των ελληνικών τραπεζών (προσωπικό, συλλογές, δικτυακός τόπος, κλπ.)
7. Παρουσίαση, μελέτη και σύγκριση των βιβλιοθηκών των τραπεζών της χώρας (προσωπικό, συλλογές, οργάνωση υλικού, δικτυακοί τόποι, κοινωνικά δίκτυα, τεχνολογία, κλπ.)
8. Ενδεικτικές ερωτήσεις της έρευνας στις βιβλιοθήκες των τραπεζών της Ελλάδας:
- Τι κοινό εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη (επιστημονικό προσωπικό της τράπεζας, φοιτητές, ερευνητές, επισκέπτες, οποιονδήποτε)
- Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης (δικό της ωράριο, ακολουθεί αυτό της τράπεζας)
- Υλικό (βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, χειρόγραφα, σπάνιες εκδόσεις, Ο/Α υλικό)
- Υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη (δανεισμός, αναγνωστήριο, φωτοτυπίες, υποστήριξη της λειτουργίας της τράπεζας, κάλυψη επιστημονικών ενδιαφερόντων του προσωπικού, βιβλιογραφική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της τράπεζας, κλπ.)
- Συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες ή οργανισμούς (εκθέσεις, διαδανεισμός υλικού, ημερίδες/συνέδρια)
- Πως αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικός κατάλογος, ψηφιοποίηση συλλογής, δικτυακός τόπος, κοινωνικά δίκτυα, κλπ.)
- Προσωπικό βιβλιοθήκης
- Τι θα συνέβαλλε στην καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς και στην καλύτερη συνεργασία με την Τράπεζα όπου ανήκει
9. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Επιβλέποντες
Δεληγιάννη Άρτεμις