Σύγκριση και ανάλυση ελληνικών ιδρυματικών καταθετηρίων μέσω καταγραφής και αξιολόγησης των προτύπων μεταδεδομένων

Τίτλος στα Αγγλικά

Comparison and analysis of Greek institutional repositories through recording and evaluation of metadata standards

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Στην πτυχιακή εργασία, ο φοιτητής/τρια καλείται να καταγράψει τα ελληνικά ιδρυματικά καταθετήρια και κατόπιν να επιλέξει 3 εξ αυτών για να κάνει μια εκτενή περιγραφή της δομής και ανάλυση του τρόπου λειτουργίας τους με ταυτόχρονη σύγκρισή τους. Η σύγκριση θα περιλαμβάνει δεδομένα, μεταδεδομένα και την ποιότητά τους καθώς και άλλα στοιχεία που θα είναι εφικτό να ανακτηθούν. Ο κύριος στόχος είναι η ανάλυση των ελληνικών ιδρυματικών καταθετηρίων και η χρήση των προτύπων μεταδεδομένων σε αυτά.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης