Δημιουργία ιστότοπου για την αποθήκευση Οδηγών Χρήσης ελληνικών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Τίτλος στα Αγγλικά

Development of a website to store User Guides for Greek Digital Libraries

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σε αυτή την πτυχιακή ο φοιτητής/τρια καλείται να δημιουργήσει οδηγούς χρήσης για τις κύριες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ένας ιστότοπος όπου θα παρουσιάζονται οι ΨΒ και θα μπορούν οι χρήστες να κατεβάσουν τους οδηγούς χρήσης.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης