Η εξέλιξη των ελληνικών Ψηφιακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Τίτλος στα Αγγλικά

The evolution of the Greek Academic Digital Libraries

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Σε αυτή την πτυχιακή θα ερευνηθεί την εξέλιξη των ελληνικών Ακαδημαϊκών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (ΑΨΒ). Θα γίνει καταγραφή των ΑΨΒ, θα αναλυθεί η ιστορία τους, θα μελετηθεί η εξέλιξη και η προσαρμογή τους στις τρέχουσες Ψηφιακές Ανάγκες, όπως για παράδειγμα η ποιότητα των ιστοτόπων τους, η ύπαρξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, θα ερευνηθεί και ο τρόπος χρήσης των ΑΨΒ από τους χρήστες.
Επιβλέποντες
Ρουσίδης Δημήτρης