Καταγραφή και κριτική παρουσίαση προγραμμάτων πληροφοριακού γραμματισμού στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες

Τίτλος στα Αγγλικά

(Recording and critical presentation of information literacy programs in Greek Libraries)

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

- Έρευνα για τα προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας που παρέχονται μέσω των ιστοσελίδων των Βιβλιοθηκών της Ελλάδας (και της Κύπρου?).
- Ανάλυση μοντέλων Πληροφοριακής Παιδείας, με εστίαση στις δεξιότητες που αναφέρεται το καθένα.
- Ομοιότητες και οι διαφορές τους
- Συστηματική κατηγοριοποίηση όλων των σχετικών με το θέμα της εργασίας δεδομένων, τα οποία εντοπίστηκαν στις ιστοσελίδες των Ελληνικών (και Κυπριακών) Βιβλιοθηκών.
Επιβλέποντες
Μπάλιου Ανθούλα