Γραμματισμός στα Μέσα και Βιβλιοθήκες. Εκπαίδευση χρηστών σε εργαλεία για την αποφυγή της παραπληροφόρησης

Τίτλος στα Αγγλικά

Media and Library Literacy. Educate users on tools to avoid disinformation

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

- Ορισμός Πληροφοριακής παιδείας (Information literacy) και Παιδείας στα Μέσα Ενημέρωσης (Media Literacy), Παραπληροφόρησης
- Χαρτογραφηση προγραμματων σε βιβλιοθηκες Ελλάδας, εξωτερικού
- Ανάλυση εργαλείων για την παραπληροφόρηση
Επιβλέποντες
Μπάλιου Ανθούλα