Η χρήση των στρατηγικών μάρκετινγκ για την προώθηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών: έρευνα στις ελληνικές βιβλιοθήκες

Τίτλος στα Αγγλικά

The use of marketing strategies to promote library services: research in Greek libraries

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

- Αναγκαιότητα του μάρκετινγκ των βιβλιοθηκών
- Τεχνικές μάρκετινγκ
- Υπηρεσίες που έχουν όφελος από το μάρκετινγκ και με ποιον τρόπο
- Ερεύνα για την ύπαρξη στρατηγικών μάρκετινγκ στις ελληνικές / κυπριακές βιβλιοθήκες
Επιβλέποντες
Μπάλιου Ανθούλα