Μάρκετινγκ της Βιβλιοθήκης και των πληροφοριακών υπηρεσιών με τη χρήση των μέσων της κοινωνικής δικτύωσης

Τίτλος στα Αγγλικά

Marketing of the Library and information services using social media

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

- Αναγκαιότητα του μάρκετινγκ των βιβλιοθηκών
- Τεχνικές μάρκετινγκ
- Ανάλυση μέσων κοινωνικών δικτύων
- Πώς οι Πληροφοριακές Υπηρεσίες έχουν όφελος από το μάρκετινγκ και με ποιον τρόπο
- Ερεύνα για την ύπαρξη στρατηγικών μάρκετινγκ στις ελληνικές / κυπριακές βιβλιοθήκες
Επιβλέποντες
Μπάλιου Ανθούλα