Ψηφιοποίηση, αποδελτίωση και εισαγωγή (μεταδεδομένων) στο ψηφιακό σύστημα Open Journals System των μουσικών περιοδικών Τζάζ (1977-1979, τόμοι 1-8) και The Bass Line (1995-2007, 14 τόμοι).

Τίτλος στα Αγγλικά

Digitization, indexing and metadata input in the digital Open Journals System of the Scientific Marketing journal (2009)

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Η εργασία θα παρουσιάσει όλο τον κύκλο ψηφιοποίησης και εισαγωγής των άρθρων των δύο επιλεγμένων τίτλων περιοδικών στο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης περιοδικών OJS.
Οι φάσεις που θα περιλαμβάνει είναι οι εξής:
1. Ψηφιοποίηση των άρθρων
2. Δημιουργία records τίτλων των περιοδικών (δόμηση του record ανά τίτλο, δημιουργία της οργάνωσής του σε τόμους και τεύχη, εισαγωγή των μεταδεδομένων για τον εκάστοτε τίτλο περιοδικού)
3. Εισαγωγή των άρθρων (μεταδεδομένα και ψηφιακά αντικείμενα) για κάθε τίτλο περιοδικού (ανά τόμο και τεύχος) στο σύστημα OJS
Απαιτούμενος αριθμός φοιτητών: 1
Επιβλέποντες
Μπάλιου Ανθούλα