Ψηφιοποίηση, αποδελτίωση και εισαγωγή (μεταδεδομένων) στο ψηφιακό σύστημα Open Journals System του περιοδικού Επιστημονικό Marketing (2009).

Τίτλος στα Αγγλικά

Digitization, indexing and metadata input in the digital Open Journals System of the Scientific Marketing journal (2009)

Είδος

Πτυχιακή εργασία

Περιγραφή

Η εργασία θα παρουσιάσει όλο τον κύκλο ψηφιοποίησης και εισαγωγής των άρθρων του τίτλου στο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης περιοδικών OJS.
Οι φάσεις που θα περιλαμβάνει είναι οι εξής:
1. Ψηφιοποίηση των άρθρων
2. Δημιουργία record τίτλου του περιοδικού (δόμηση του record τίτλου, δημιουργία της οργάνωσής του τόμου και τεύχη, εισαγωγή των μεταδεδομένων)
3. Εισαγωγή των άρθρων (μεταδεδομένα και ψηφιακά αντικείμενα) για κάθε τεύχος του τόμου του έτους 2009 στο σύστημα OJS
Απαιτούμενος αριθμός φοιτητών: 1
Επιβλέποντες
Μπάλιου Ανθούλα