Τα στοιχεία επικοινωνίας για τους επιβλέποντες καθηγητές είναι διαθέσιμα εδώ.
Κωδ. Sort descending Τίτλος Επιβλέποντες
68 Κινηματογραφικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων: η περίπτωση του "Περηφάνια και Προκατάληψη" της Τζέιν Όστεν. Γκελή Βασιλική
69 Ψηφιακή Ασφάλεια, Ηθική και Ιδιωτικότητα Γουσιόπουλος Αθανάσιος
70 Επιχειρηματικότητα στον τομέα της ψυχαγωγίας Γουσιόπουλος Αθανάσιος
71 Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου Γουσιόπουλος Αθανάσιος
72 Διακίνηση πληροφοριών και δεδομένων στο διαδίκτυο. Η περίπτωση των Wikileaks Γουσιόπουλος Αθανάσιος
73 O Ρόλος και δράσεις των ελληνικών βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια του Αγώνα Ανεξαρτησίας Καταφυλής Ευάγγελος
74 Αρχεία και λογισμικά ανοικτού κώδικα: η περίπτωση του ArchiveSpace Μάλλιαρη Αφροδίτη
75 Οι βιβλιοθήκες των μουσείων της Θεσσαλονίκης Δεληγιάννη Άρτεμις
76 Πανεπιστημιακά Μουσεία Δεληγιάννη Άρτεμις
77 Βιβλιοθήκες Τραπεζών: οι βιβλιοθήκες των τραπεζών της Ελλάδας Δεληγιάννη Άρτεμις
78 Η χρήση και η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στους φοιτητές του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Ρουσίδης Δημήτρης
79 Μελέτη της κατάστασης των Σχολικών Βιβλιοθηκών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης Ρουσίδης Δημήτρης
80 Μεταδεδομένα και Αρχεία: ενδεικτική σύγκριση λογισμικών και ψηφιακών αποθετηρίων. Μελέτη περίπτωση του Ιστορικού Αρχείου Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του ιδρυματικού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ψηφίδα. Ρουσίδης Δημήτρης
81 Σύγκριση και ανάλυση ελληνικών ιδρυματικών καταθετηρίων μέσω καταγραφής και αξιολόγησης των προτύπων μεταδεδομένων Ρουσίδης Δημήτρης
82 Δημιουργία ιστότοπου για την αποθήκευση Οδηγών Χρήσης ελληνικών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ρουσίδης Δημήτρης
83 Σύγκριση και ανάλυση πολιτιστικών και πολιτισμικών Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Αποθετηρίων μέσω καταγραφής και αξιολόγησης των προτύπων μεταδεδομένων Ρουσίδης Δημήτρης
84 Η εξέλιξη των ελληνικών Ψηφιακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ρουσίδης Δημήτρης
85 Ο αντίκτυπος των social media στην εκπαίδευση και την απόδοση των φοιτητών Ρουσίδης Δημήτρης
86 Μελέτη των ελληνικών παιδικών βιβλιοθηκών και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης σε αυτές Ρουσίδης Δημήτρης
87 Μελέτη της χρήσης της βιβλιοθηκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πα.Μακ.), απο Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.) Ρουσίδης Δημήτρης
88 Δημιουργία Ιστοτόπου για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών Ρουσίδης Δημήτρης
89 Καταγραφή και κριτική παρουσίαση προγραμμάτων πληροφοριακού γραμματισμού στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες Μπάλιου Ανθούλα
91 Γραμματισμός στα Μέσα και Βιβλιοθήκες. Εκπαίδευση χρηστών σε εργαλεία για την αποφυγή της παραπληροφόρησης Μπάλιου Ανθούλα
92 Το Facebook ως μέσο επικοινωνίας των φοιτητών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας για ακαδημαϊκά θέματα Μπάλιου Ανθούλα
93 Η χρήση των στρατηγικών μάρκετινγκ για την προώθηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών: έρευνα στις ελληνικές βιβλιοθήκες Μπάλιου Ανθούλα
94 Μάρκετινγκ της Βιβλιοθήκης και των πληροφοριακών υπηρεσιών με τη χρήση των μέσων της κοινωνικής δικτύωσης Μπάλιου Ανθούλα
95 Συμπεριφορά χρηστών στην αναζήτηση πληροφοριών και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην παροχή υπηρεσιών ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Μπάλιου Ανθούλα
96 Ψηφιοποίηση, αποδελτίωση και εισαγωγή (μεταδεδομένων) στο ψηφιακό σύστημα Open Journals System των μουσικών περιοδικών Τζάζ (1977-1979, τόμοι 1-8) και The Bass Line (1995-2007, 14 τόμοι). Μπάλιου Ανθούλα
97 Ψηφιοποίηση, αποδελτίωση και εισαγωγή (μεταδεδομένων) στο ψηφιακό σύστημα Open Journals System του περιοδικού Επιστημονικό Marketing (2009). Μπάλιου Ανθούλα
98 Ψηφιοποίηση, αποδελτίωση και εισαγωγή (μεταδεδομένων) στο ψηφιακό σύστημα Open Journals System του περιοδικού Επιστημονικό Marketing (2012-2013). Μπάλιου Ανθούλα
99 Υλοποίηση ιστοσελίδων που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress Νίτσος Ηλίας
100 Υλοποίηση οδηγιών προσβασιμότητας σε ιστοσελίδες που αναπτύσσονται με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress Νίτσος Ηλίας
101 Τοπική εφημερίδα Καλαμαριάς «Η Προποντίς»: θεματική ανάλυση και δημιουργία ηλεκτρονικού θεματικού ευρετηρίου - Μέρος Α Τόγια Ασπασία
102 Φοιτητές και λογοκλοπή: η περίπτωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Τόγια Ασπασία
103 Παιχνιδοποίηση και πληροφοριακός γραμματισμός Τόγια Ασπασία